Корпоративни събития

Представяне специфичната дейност на фирмата

Представяне специфичната дейност и уникалния път на развитие на отделната фирма. Това включва изготвяне на видеоматериали, посветени на нейната история и активност, продукти и услуги, човешки потенциал, техническа база, работна среда и микроклимат, обслужване, отношения с клиенти и партньори, както и филмирането на различни събития като:

• Пресконференции;
• Представяне на нови продукти и услуги;
• Откриване на нови обекти, клонове, офиси;
• Семинари и конференции;
• Фирмени тържества – коктейли, балове, юбилеи, чествания;
• Обучения на персонала;
• Учебни филми;
• Презентационни филми;
• Рекламни клипове;

Филмите ни задоволяват две базисни корпоративни потребности:

• осигуряват висококачествени видеоматериали за нуждите на рекламата и ПР;
• изграждат корпоративната видеобиография, т.е. „живата” памет на фирмата, съхраняваща информация за нейното развитие, дейности и постижения.